Water sports certified quality F copy 1Η TÜV AUSTRIA HELLAS, ως ανεξάρτητος φορέας ελέγχου και πιστοποίησης, ενώνει τις δυνάμεις της με το μη-κερδοσκοπικό σωματείο Safe Water Sports με βασικό σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών στα θαλάσσια σπορ. Τα δύο μέρη δημιούργησαν ένα Ιδιωτικό Πρότυπο Πιστοποίησης για Επιχειρήσεις Εκμίσθωσης Θαλάσσιων Σπορ (ΕΕΘΣ), βάσει του οποίου, οι αντίστοιχες επιχειρήσεις μπορούν να πιστοποιηθούν, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφάλειας και να λαμβάνουν το Σήμα Ποιότητας “Watersports certified quality”.

Το Water Sports Certified Quality δίνει έμφαση στις λειτουργικές απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις εκμίσθωσης θαλάσσιων σπορ και μέσων αναψυχής, με επίκεντρο την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πελατών τους.

Επιπλέον, σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Τουρισμού η ύπαρξη πιστοποίησης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού για την εκμίσθωση μέσων αναψυχής, όπως το 'water sports certified quality' της TUV Austria Hellas, συμμετέχει στην μοριοδότηση για την κατάταξη κάθε ξενοδοχείου με βάση τα αστέρια.

Είναι μια μεγάλη αναγνώριση της πρωτοβουλίας μας και ένα σημαντικό κίνητρο για τα ξενοδοχεία που έχουν θαλάσσια σπορ και μέσα αναψυχής να πιστοποιήσουν την λειτουργία τους.

Το πρότυπο αποτελεί καινοτόμο εργαλείο που προσφέρει:

• Προστιθέμενη αξία και σφραγίδα ποιότητας λειτουργίας
• Κύρος και αναγνώριση μέσω πιστοποιημένα υψηλού επιπέδου οργάνωσης και παρεχόμενων υπηρεσιών
• Υψηλό αίσθημα σεβασμού της ασφάλειας των πελατών των επχειρήσεων
• Αναβάθμιση ενός σημαντικού κλάδου του τουριστικού προϊόντος της χώρας.

 Επιχειρηματικά και Εμπορικά Οφέλη για τις επιχειρήσεις θαλασσίων σπορ

• Αναγvωρισιμότητα του Σήματος (Logo) Πιστοποίησης, για την προβολή της ποιότητας και της ασφάλειας των watersports.
• Διάκριση των πιστοποιημένων επιχειρήσεων από τον ανταγωνισμό, αφού εφαρμόζουν κατάλληλες απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας, που οδηγούν στην πιστοποίησή τους.
• Προβολή της επιχείρησης στο χώρο του τουρισμού (π.χ. Hotels, Resorts, Tour Operators, Travel Agents, κ.λπ.).
• Δημοσιότητα των πιστοποιημένων επιχειρήσεων μέσω:
   - Της εφαρμογής Safe Water Sports app για κινητά, που πληροφορεί τον χρήστη για τις πλησιέστερες πιστοποιημένες επιχειρήσεις θαλασσίων σπορ. Αναφορικά με την χρήση του app, για την περίοδο 1 Ιουνίου 2017 έως 31 Αυγούστου 2017 η εφαρμογή εγκαταστάθηκε συνολικά 24,9Κ ενώ ο συνολικός αριθμός των χρηστών για την περίοδο αυτή ανέρχεται σε 27,2Κ χρήστες, με 82,3Κ συμβάντα και μέσο όρο συμβάντων ανά χρήστη 3.
   - Αναρτήσεων στα social media των TUV AUSTRIA HELLAS και SAFE WATER SPORTS με πάνω από 55.000 followers συνολικά.
   - Δελτίων Τύπου, συνεντεύξεων, ομιλιών και παρουσιάσεων σε τηλεόραση και ραδιόφωνο.
   - Ανάρτησης Σημαίας με το Logo του προτύπου «Water Sports Certified Quality» στα πιστοποιημένα κέντρα (παρέχεται με την ολοκλήρωση της πιστοποίησης).
   - Προβολής στα websites των TUV AUSTRIA HELLAS και SAFE WATER SPORTS.

Λειτουργικά Οφέλη με Κοινωνικό Χαρακτήρα

• Ευέλικτος και πρακτικός μηχανισμός καθημερινής λειτουργίας για την παροχή water sports υψηλών προδιαγραφών.
• Εγκαθίδρυση προληπτικών μέτρων για την αποφυγή συμβάντων κατά την παροχή υπηρεσιών.
• Μηχανισμός αποτελεσματικής αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων κατά την παροχή υπηρεσιών.
• Διαρκής βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών της επιχείρησης, με προφανή πλεονεκτήματα για τους χρήστες.
• Η πιστοποίηση με το Water Sports Certified Quality» θα συμβάλει ουσιαστικά στην ανάδειξη της χώρας μας ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού για τα watersports.

Τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία για το σχεδιασμό του πρώτου Ιδιωτικού Προτύπου στην Ευρώπη για την ασφάλεια στα θαλάσσια σπορ παρουσίασε για πρώτη φορά ο Δρ. Π. Πασχαλάκης, Πρόεδρος του Safe Water Sports, στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 για την παρουσίαση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Safe Water Sports για την ασφάλεια των πολιτών στη θάλασσα και τα θαλάσσια σπορ, η οποία τελεί υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ. Ο Δρ. Π. Πασχαλάκης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «το σήμα ποιότητας “Watersports certified quality” που δίνεται στις επιχειρήσεις εκμίσθωσης θαλάσσιων σπορ και μέσων αναψυχής έπειτα από τον έλεγχο και την πιστοποίηση του διεθνούς αναγνωρισμένου φορέα TÜV AUSTRIA HELLAS αποτελεί σημαντικό παράγοντα διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών τους, καθώς και της τήρησης συγκεκριμένων πρακτικών και κανόνων ασφαλείας, για την πρόληψη των ατυχημάτων στη θάλασσα στη χώρα μας».

Με αφορμή αυτή τη συνεργασία, ο κ. Γιάννης Καλλιάς, Γενικός Διευθυντής της TÜV AUSTRIA HELLAS δήλωσε: «Η κοινή μας προσπάθεια στοχεύει τόσο στην ενίσχυση του αισθήματος της ασφάλειας στους επισκέπτες των ελληνικών παραλιών και στην πρόληψη των ατυχημάτων, όσο και στην προσπάθεια αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας, καθώς μέσα από την ύπαρξη πιστοποιημένων επιχειρήσεων θαλάσσιων σπορ η Ελλάδα θα αποτελεί υπόδειγμα ασφάλειας στον τομέα αυτό».

Μπορείτε να δείτε όλο το εγχειρίδιο του Προτύπου εδώ