Aqua Scooter

Aqua Scooter

Aqua Scooter

1. Απαγορεύεται η κυκλοφορία τους:

α) όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς επίσης πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένων αριθμ. 20 (Β΄ 444/26-4-1999), απαγορεύεται η χρήση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, καθώς και των καινοφανών θαλάσσιων μέσων αναψυχής, που έχουν εγκριθεί ή θα εγκριθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όταν πνέει άνεμος έντασης άνω των πέντε (5) μποφόρ. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση τους, όταν η ορατότητα είναι περιορισμένη.

β) σε απόσταση μεγαλύτερη των πεντακοσίων (500) μέτρων από την ακτογραμμή.

γ) Απαγορεύεται ο χειρισμός του από άτομο ηλικίας μικρότερης των δεκαπέντε (15) ετών καθώς και από άτομο, ανεξαρτήτως ηλικίας που δε γνωρίζει κολύμβηση.

2. Κατά τη διάρκεια της έλξης του, ο χειριστής οφείλει να έχει καλυμμένη την κεφαλή του με πλαστικό σκούφο.

3. O χειριστής του οφείλει να επιδεικνύει την πρέπουσα επιμέλεια και προσοχή ώστε να αποφεύγεται η παρενόχληση των λουομένων.

4. Η εκκίνηση του μπορεί να γίνεται από τον αιγιαλό και δεν είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση του θαλάσσιου δίαυλου του άρθρου 27.