Power Surf XS

 Power Surf XS

 

Power Surf XS

 

1. Απαγορεύεται ο χειρισμός του από άτομα ηλικίας μικρότερης των δεκατεσσάρων (14) ετών.

2. Ο επιβαίνων πρέπει να φέρει ατομική σωσίβια ζώνη και να γνωρίζει κολύμβηση.

3. Η κυκλοφορία του θαλάσσιου αυτού μέσου απαγορεύεται:

α) Σε απόσταση μεγαλύτερη των πεντακοσίων (500) μέτρων από την ακτογραμμή.

β) Σε βραχώδεις θαλάσσιες περιοχές.

γ) Πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου.

δ) Εκτός προφυλαγμένων κόλπων ή όρμων.

ε) Όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

στ) Όταν επιβαίνουν επ’ αυτού περισσότερα άτομα από όσα καθορίζει ο κατασκευαστής.

4. Ο χειριστής του οφείλει να δείχνει την πρέπουσα επιμέλεια και προσοχή ώστε να αποφεύγεται η παρενόχληση των λουόμενων.

5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τη χρησιμοποίηση του θαλάσσιου αυτού μέσου αναψυχής για ιδιωτική χρήση.