Ο δωδεκάλογος της ασφάλειας (Ελλάδα)

 • Κανόνας 1

  Βεβαιώνομαι ότι η επιχείρηση εκμίσθωσης διαθέτει από τη Λιμενική αρχή άδεια λειτουργίας για την τρέχουσα χρονιά και για το συγκεκριμένο σπoρ.Σύμφωνα με τον νόμο κανένα άλλο αποδεικτικό στοιχείο δεν είναι αρκετό.Επιχείρηση που δεν εμφανίζεται στο www.safewatersports.gr ΔΕΝ έχει άδεια λειτουργίας.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 
υπουργείο
 
Η νομοθεσία αναφορικά με τα θαλάσσια σπορ και μέσα αναψυχής, είναι ο Γενικός Κανονισμός Λιμένα με αριθμό 20 "Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής" ( Αριθ. 3131.1/03/99 ΦΕΚ Β' 444/26.4.1999 ), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ το 1999 και παρέμεινε μέχρι σήμερα αμετάβλητος με ελάχιστες τροποποιήσεις.  
Στις 23/5/2018 με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Π. Κουρουμπλή εγκρίθηκε η τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 20 «Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής» . (30 Μαΐου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1929), όπως αυτή συντάχθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος.
 
Το Safe Water Sports συνέβαλε ουσιαστικά στην αναμόρφωση και βελτίωση του κανονισμού σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Προπονητών & Εκμισθωτών Θ.Μ.Α. Βασικός στόχος του νέου κανονισμού είναι η ενίσχυση της ασφάλειας και της πρόληψης για την μείωση των ατυχημάτων.
Οι βασικές αλλαγές και προβλέψεις που εισάγει η τροποποίηση του Κανονισμού είναι οι ακόλουθες:
 
1. Ο νέος Κανονισμός καθορίζει συγκεκριμένα όρια αναφορικά με τις καιρικές συνθήκες (ένταση ανέμου σε μποφόρ) κάτω από τις οποίες μπορούν να διεξαχθούν τα διάφορα θαλάσσια σπορ και μέσα αναψυχής. Υποχρεώνει μάλιστα τους επιχειρηματίες (εκμισθωτές) να διαθέτουν ανεμόμετρο για ακριβείς μετρήσεις.
2. Οι επιχειρήσεις θα διαθέτουν υποχρεωτικά στους πελάτες τους που συμμετέχουν σε κάποιο θαλάσσιο σπορ / μέσο αναψυχής σωσίβια σε έντονο χρώμα (πορτοκαλί, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο) ώστε να ξεχωρίζουν στο νερό σε περίπτωση που πέσουν μέσα στη θάλασσα.
3. Απαγορεύθηκε η έλξη περισσότερων του ενός (1) ελκόμενου μέσων αναψυχής στην περίπτωση που τα θαλάσσια μέσα αναψυχής αυτά είναι χωρητικότητας μεγαλύτερης των τριών (3) ατόμων.
4. Θεσπίστηκε ότι υποχρεωτικά το 2ο άτομο που επιβαίνει σε ταχύπλοο το οποίο έλκει θαλάσσιο μέσο αναψυχής πρέπει να είναι ηλικίας 18 ετών και άνω.
5. Έγινε υποχρεωτική η τοποθέτηση καθρέπτη μέσα στα σκάφη που έλκουν θαλάσσιο μέσο αναψυχής ώστε ο οδηγός να παρακολουθεί το ελκόμενο και τους επιβαίνοντες
6. Όταν για την συμμετοχή ενός ανηλίκου απαιτείται συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα με την οποία βεβαιώνεται παράλληλα ότι ο ανήλικος γνωρίζει κολύμβηση, αυτή θα πιστοποιείται εγγράφως από τον εκμισθωτή ή τον εκπρόσωπό του, κατά περίπτωση, σύμφωνα με Υπεύθυνη Δήλωση υπόδειγμα της οποία περιλαμβάνεται στο Παραρτήματος Β΄ του Κανονισμού.
7. Καθορίστηκαν βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα σκάφη έλξης θαλάσσιων μέσων αναψυχής από μηχανικής πλευράς, σύμφωνα με τις σύγχρονες επιταγές της τεχνολογίας, ώστε να είναι ασφαλής η πλεύση αυτών σε συνθήκες έλξης θαλασσίων μέσων αναψυχής.
8. Θεσπίστηκαν αυστηρότερες προδιαγραφές και προσόντα για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων εκμίσθωσης θαλασσίων σπορ και μέσω αναψυχής
9. Ορίστηκε μια νέα κατηγορία θαλάσσιου μέσου αναψυχής με την ονομασία «Ελκόμενο πνευστό θαλάσσιο μέσο αναψυχής» για να περιγράψει τις προδιαγραφές ασφαλείας δεκάδων θαλασσίων μέσων αναψυχής που έχουν παραπλήσια μορφή, κυκλοφορούν στην αγορά από διαφορετικούς οίκους κατασκευής, και τα οποία χρησιμοποιούσαν επιχειρήσεις χωρίς άδεια, αφού δεν υπήρχε σχετική πρόβλεψη στον παλαιό κανονισμό.
10. Οι φορείς διαχείρισης των λουτρικών εγκαταστάσεων είναι υποχρεωμένοι να επισημαίνουν τα όρια μέχρι τα οποία φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι με την τοποθέτηση κατά τις υποδείξεις της Λιμενικής Αρχής, σειράς ευδιάκριτων πλωτών σημαντήρων χρώματος κίτρινου και σχήματος σφαιρικού.
11. Επιβάλλεται προσωρινή αφαίρεση αδείας από επιχειρήσεις που είναι υπότροποι.
12. Υποχρεωτικά πρέπει να τηρείται από τις επιχειρήσεις εκμίσθωσης μητρώο πελατών (εκμισθωτών), με στοιχεία διαμονής, επικοινωνίας κλπ., ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας σε περίπτωσης έκτακτών συνθηκών.
13. Καθορίστηκαν προδιαγραφές και προϋποθέσεις για την ιδιωτική έλξη θαλάσσιων μέσων αναψυχής που με τον παλαιό κανονισμό δεν προβλεπόταν.
14. Ο επιχειρηματίας πρέπει να έχει αποδεδειγμένη γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών
15. Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για την έκδοση άδειας (πχ προπονητής θαλασσίου σκι) να συντρέχουν σε έναν τουλάχιστον από τους νόμιμους εκπρόσωπους της εταιρείας. (στον παλαιότερο κανονισμό υπήρχε η πρόβλεψη ανάθεσης σε τρίτο πρόσωπο που δεν έπρεπε υποχρεωτικά να ήταν νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας)
16. Η άδεια για επιχειρήσεις θαλασσίων σπορ και μέσω αναψυχής μπορεί να έχει ανώτατη διάρκεια την τριετία ώστε να μην χρειάζεται οι επιχειρηματίες να ανανεώνουν την άδειες σε ετήσια βάση, γεγονός που οδηγούσε πολλές φορές λόγω καθυστέρησης σε παράνομη λειτουργία της επιχείρησης.
17. Οι επιχειρήσεις επιτρέπεται να επιδεικνύουν στον χρήστη τη χρήση του θαλάσσιου μέσου αναψυχής ειδικά από την πλευρά της ασφάλειας. (Στο παρελθόν αυτό απαγορευόταν γιατί η νομοθεσία το θεωρούσε «μάθημα» το οποίο απαγορευόταν στις επιχειρήσεις εκμίσθωσης)
 

Παραλίες που πρέπει να επισκεφθείτε

 • 1
 • 2

Water Sports Certified Quality Centers (By TUV Austria Hellas)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Προσεχή Events

ΜΜΕ

 • 2019-09-03 11:51:10
 • 2018-08-27 11:24:56
 • Εμφάνιση όλων

sws logo

Εγγραφείτε για να σερφάρετε πάντα με ασφάλεια.

Συνδεθείτε με Facebook Εγγραφή

sws logo

Safe Water Sport στο κινητό σας

Η ασφάλεια πάντα μαζί σας.

App Store Play Store