• Ετικέτες

1.

Watersports center
Παραλία:
ΛΥΓΙΑ
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα
Σπορ:
 • Κανό
 • Θαλάσσιο ποδήλατο

2.

Watersports center
Παραλία:
ΝΙΚΙΑΝΑ
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα
Σπορ:
 • Ιστιοπλοϊκή λέμβος

3.

Watersports center
Παραλία:
ΠΟΝΤΙ
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα
Σπορ:
 • Ιστιοσανίδα

4.

Watersports center
Παραλία:
ΛΥΓΙΑ
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα
Σπορ:
 • Θαλάσσιο σκι
 • Θαλάσσιο αλεξίπτωτο
 • Θαλάσσιο δακτυλίδι
 • Κανό
 • Καγιάκ
 • Θαλάσσιο ποδήλατο
 • Flyfish 6 Pro
 • Flyfish 2 Pro και Flyfish small
 • Paddle boat
 • Παδική Χαρά

5.

Watersports center
Παραλία:
ΠΟΝΤΙ
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα
Σπορ:
 • Κανό

6.

Watersports center
Παραλία:
ΣΥΒΟΤΑ
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα
Σπορ:
 • Μηχανοκίνητη λέμβος

7.

Watersports center
Παραλία:
ΠΟΝΤΙ
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα
Σπορ:
 • Ιστιοσανίδα
 • Ιστιοπλοϊκή λέμβος

8.

Watersports center
Παραλία:
ΝΥΔΡΙ
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα
Σπορ:
 • Μηχανοκίνητη λέμβος

9.

Watersports center
Παραλία:
ΠΟΝΤΙ
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα
Σπορ:
 • Ιστιοσανίδα

10.

Watersports center
Παραλία:
ΜΙΚΡΟΣ ΓΙΑΛΟΣ
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα
Σπορ:
 • Κανό
 • Θαλάσσιο ποδήλατο
 • Stand Up Paddling

11.

Watersports center
Παραλία:
ΠΟΝΤΙ
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα
Σπορ:
 • Κανό
 • Καγιάκ
 • Stand Up Paddling
 • Παδική Χαρά

13.

Watersports center
Παραλία:
ΓΙΑΛΟΣ
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα
Σπορ:
 • Κανό
 • Θαλάσσιο ποδήλατο

14.

Watersports center
Παραλία:
ΝΙΚΙΑΝΑ
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα
Σπορ:
 • Ταχύπλοο ή ταχυκίνητο σκάφος

15.

Watersports center
Παραλία:
ΝΥΔΡΙ
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα
Σπορ:
 • Θαλάσσιο σκι
 • Θαλάσσιο αλεξίπτωτο
 • Θαλάσσιο έλκηθρο
 • Θαλάσσιο δακτυλίδι
 • Κανό
 • Θαλάσσιο ποδήλατο

16.

Watersports center
Παραλία:
ΝΥΔΡΙ
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα
Σπορ:
 • Ταχύπλοο ή ταχυκίνητο σκάφος
 • Μηχανοκίνητη λέμβος

17.

Watersports center
Παραλία:
ΝΥΔΡΙ
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα
Σπορ:
 • Μηχανοκίνητη λέμβος

18.

Watersports center
Παραλία:
ΝΥΔΡΙ
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα
Σπορ:
 • Μηχανοκίνητη λέμβος

19.

Watersports center
Παραλία:
ΜΙΚΡΟΣ ΓΙΑΛΟΣ
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα
Σπορ:
 • Κανό
 • Stand Up Paddling

20.

Watersports center
Παραλία:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα
Σπορ:
 • Ιστιοσανίδα
 • Κανό
 • Θαλάσσιο ποδήλατο

21.

Watersports center
Παραλία:
ΝΥΔΡΙ
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα
Σπορ:
 • Μηχανοκίνητη λέμβος

22.

Watersports center
Παραλία:
ΠΟΝΤΙ
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα
Σπορ:
 • Ιστιοσανίδα
 • Ιστιοπλοϊκή λέμβος
 • Stand Up Paddling

23.

Watersports center
Παραλία:
ΝΥΔΡΙ
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα
Σπορ:
 • Θαλάσσιο σκι
 • Θαλάσσιο αλεξίπτωτο
 • Θαλάσσιο έλκηθρο
 • Θαλάσσιο δακτυλίδι
 • Κανό
 • Θαλάσσιο ποδήλατο
 • Μηχανοκίνητη λέμβος

24.

Watersports center
Παραλία:
ΝΥΔΡΙ
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα
Σπορ:
 • Ταχύπλοο ή ταχυκίνητο σκάφος
 • Κανό
 • Θαλάσσιο ποδήλατο
 • Μηχανοκίνητη λέμβος

25.

Watersports center
Παραλία:
ΝΥΔΡΙ
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα
Σπορ:
 • Μηχανοκίνητη λέμβος

26.

Watersports center
Παραλία:
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα
Σπορ:
 • Stand Up Paddling

27.

Watersports center
Παραλία:
ΝΥΔΡΙ
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα
Σπορ:
 • Μηχανοκίνητη λέμβος

28.

Watersports center
Παραλία:
ΝΥΔΡΙ
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα
Σπορ:
 • Κανό
 • Θαλάσσιο ποδήλατο
 • Μηχανοκίνητη λέμβος

29.

Watersports center
Παραλία:
ΠΟΝΤΙ
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα
Σπορ:
 • Ιστιοσανίδα
 • Καγιάκ
 • Ιστιοπλοϊκή λέμβος
 • Stand Up Paddling

30.

Watersports center
Παραλία:
ΝΥΔΡΙ
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα
Σπορ:
 • Θαλάσσιο σκι
 • Θαλάσσιο αλεξίπτωτο
 • Θαλάσσιο δακτυλίδι
 • Κανό
 • Stand Up Paddling

31.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα

32.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα

33.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα

34.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα

35.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα

36.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα
Αριθμ. Ναυαγοσωστών:
1

37.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα

38.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα

39.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα

40.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα

41.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα

42.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα

43.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα

44.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα

45.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα

46.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα

47.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα

48.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα

49.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα
Αριθμ. Ναυαγοσωστών:
2

50.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα

51.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα

52.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα

53.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα

54.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα

55.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα

56.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα

57.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα

58.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα

59.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα

60.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα

61.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα

62.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα

63.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα

64.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα

65.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα

66.

Νοσοκομείο
Τοποθεσία:
ΛΕΥΚΑΔΑ Ελλάδα

67.

Νοσοκομείο
Τοποθεσία:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ελλάδα

68.

Λιμενική Αρχή
Τοποθεσία:
Παραλία Νυδριού Λευκάδα - Τ.Κ.:31084 Ελλάδα

69.

Λιμενική Αρχή
Τοποθεσία:
Δ. Γολέμη 5 - 7 Λευκάδα - Τ.Κ. 31100 Ελλάδα

70.

Κέντρα Καταδύσεων
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα

71.

Κέντρα Καταδύσεων
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα

72.

Κέντρα Καταδύσεων
Τοποθεσία:
Λευκάδος Ελλάδα

73.

Ημερόπλοια

74.

Ημερόπλοια

75.

Ημερόπλοια

76.

77.

Ημερόπλοια

78.

Ημερόπλοια

79.

Ημερόπλοια

80.

Ημερόπλοια

81.

Φίλτρα 81 αποτελέσματα
Επιλέξτε κατηγορία

Water Sports

Παραλίες